Toplu Güncellemeler

 • Test maksatlı oluşturulan YÖNETİM tanımının silinebilmesi,
  Bazı kullanıcılar tarafından test maksatlı olarak YÖNETİM tanımlanmakta, ancak silme yapılmamaktaydı. Yeni düzenleme ile, yazılım paketine giriş yaptıktan sonra;
  TANIMLAR->Yönetim Tanımlama, açılan yönetim listesinden silinmek istenen yönetim üzerinde sağ tuş açılan küçük pencereden SEÇİLİ OLANI SİL komutu ile silme işlemi yapılabilecektir.
 • Merkezi veritabanlı kullanım modunu seçen kullanıcılar için, birden fazla yönetim tanımı altında aynı kullanıcı (e-posta adresi aynı) için yetkilendirme,
  Bazı kullanıcıların birden fazla yönetimde kat maliki olma durumu çerçevesinde, aynı kullanıcı için ayrı ayrı yetkilendirme yapılabilecektir. Farklı yönetim altında tanımlı bir kullanıcı bilgisini kendi yönetimine de eklemek için;
  TANIMLAR->Şahıs Tanımlama, şahıs güncelleme ekranı, e-posta bilgisi yanındaki @ tuşu ile farklı yönetimler altında aynı e-posta adı ile kayıtlı bir kullanıcı var ise katılım daveti gönderilebilecektir. Söz konusu e-postalı kullanıcı katılım davetini kabul ederse, bu kullanıcı talep eden yönetim şahıs listesine de eklenmiş olacaktır.
 • Test maksatlı oluşturulan BANKA/KASA tanımlarının silinmesi,
  Bazı kullanıcılar tarafından test maksatlı BANKA/KASA tanımlanmakta, ancak silme yapılmamaktaydı. Yeni düzenleme ile, yazılım paketine giriş yaptıktan sonra;
  TANIMLAR->Kasa Tanımlama, açılan kasa listesinden silinmek istenen kasa/banka tanımı üzerinde sağ tuş açılan küçük pencereden SEÇİLİ OLANI SİL komutu ile silme işlemi yapılabilecektir. Ancak, bakiyesi olan yada daha önce hesap hareketi gören banka/kasa tanımları geriye dönük işlemlerde tutarsızlık oluşturmamak için silinemez.
 • Banka/Kasa tanımlarında öncelik belirlenmesi,
  Kullanıcıların, tahsilat/ödeme işlemi yaparken kolaylık olması için banka/kasa tanımlarında öncelik belirlemesi sağlanmıştır. En küçük sıra numaralı kasa/banka tanımı işlemlerde her zaman en üstte gözükecektir. Bu maksatla;
  TANIMLAR->Kasa Tanımlama, SIRA NU. sütununda banka/kasa sıralaması olması istenen şekilde değiştirildikten sonra KAYDET komutu yada kasa tanımı üzerinde sağ tuş ve açılan pencereden güncelle komutu ile açılan güncelleme formunda SIRA NU. bilgisinin belirlenebilmesi sağlanmıştır.
 • Banka/Kasa tanımlamanın ayrı bir güncelleme formunda düzenlenmesi,
  Kasa/banka tanımları liste üzerinden güncellenebilmekte idi. Bu şekilde güncelleme işleminde zorluklar yaşandığı için ayrı bir form üzerinden yapılacak şekilde düzenleme yapılmıştır. Bu maksatla;
  TANIMLAR->Kasa Tanımlama programında, kasa/banka tanımları açılan liste üzerinden sağ tuş ve güncelle komutu ile güncelleme formu açılabilecektir.
 • İşlemi Devam Eden Belgeler dökümü binalar bazında oluşturulabilmesi,
  İşlemi Devam Eden Belgeler dökümü tüm üyeler bazında oluşturulmaktadır. Ancak bazı kullanıcılar tarafından binalar bazında da oluşturulabilmesi talebi üzerine;
  RAPOR->Belge/Vesika Dökümü programı üzerinden, bina seçimi yapılmaz ise tüm üyeler, bina seçimi yapılır ise seçimi yapılan binadaki üyeler olacak şekilde rapor oluşturulabilecektir.
 • Şifresini unutan kullanıcılare e-Posta ile geri bildirm,
  Şifresini hatalı giren yada unutanlar için kayıtlı e-Posta adresine (aynı zamanda kullanıcı adı) talep edilmesi durumunda şifresi gönderilebilecektir.