Gelir Gider Cetveli Kullanıma Hazır

Uygulamamıza yeni özellikler eklemeye devam ediyoruz. Bu kapsamda;

Program ana menüsüne;

 • HESAP İŞLEMLERİ->Kasa Giriş/Çıkış ile
 • RAPOR->Kasa Giriş Çıkış Dökümü  programlarında  sol alt köşede “AYLIK GİDER/GELİR CETVELİNİ RAPORLA” tuşu eklenmiştir.

AYLIK GİDER/GELİR CETVELİNİ RAPORLA  tuşu ile, seçilen dönem içerisindeki işlemlerin aylık özeti detaylı bir şekilde raporlanmaktadır.

İşletme Defteri Özet Dökümü Kullanıma Hazır

Uygulamamıza yeni özellikler eklemeye devam ediyoruz. Bu kapsamda;

Program ana menüsüne;

 • RAPOR->İşletme Hesap Defteri  programında formun sol üst köşesine “ÖZETİ RAPORLA” tuşu eklenmiştir.

ÖZETİ RAPORLA  tuşu ile, seçilen dönem içerisindeki işlemlerin aylık özetleri bir çıktı olarak verilmektedir.

Aylık Belgeler Özeti Kullanıma Hazır

Uygulamamıza yeni özellikler eklemeye devam ediyoruz. Bu kapsamda;

Program ana menüsüne;

 • HESAP İŞLEMLERİ->Belge/Vesika Girişi ve
 • RAPOR->Belge/Vesika Dökümü programlarında form alt köşesine “AYLIK ÖZETİ RAPORLA” tuşu eklenmiştir.

AYLIK ÖZETİ RAPORLA  tuşu ile, seçilen ay içerisindeki oluşturulan belgelerin işlem bazında toplamları bir çıktı olarak verilmektedir.

Uygulamaya Mart 2018 döneminde geçildiği için, önceki dönemlere ait dökümlerde hesaplama hataları olabilir.

Aidat-Gecikme Tazminatı Hesap Makinası Kullanıma Hazır

Uygulamamıza yeni özellikler eklemeye devam ediyoruz. Bu kapsamda;

Program ana menüsüne ARAÇLAR başlığı altında,

 • Aidat Hesaplama Aracı,
 • Gecikme Tazminatı(Aidat Faizi) Hesaplama Aracı eklenmiştir.

Aidat Hesaplama Aracı ile özellikle m2 üzerinden aidat hesplaması yapanlar için büyük bir hesaplama kolaylığı getirilmiştir.

Gecikme Tazminatı Hesaplama Aracı ile, geciktirilen aidatlar için faiz hesaplamasında karşılaşılan tereddütler giderilmeye çalışılmıştır.

 

Her iki programda, yardımcı araçlardır. Hesaplama yöntemi, oran ve sonuçlar tavsiye niteliğinde olup, elde edilen sonuçların gerçek durumlar için kullanım sorumluluğu tamamen hesaplama araçlarını kullanan kişilerdedir.

Ödenmemiş Aidatlara Gecikme Tazminatı

Ödenmemiş Aidatlara Aylık Gecikme Tazminatı Hesaplanması

 

(Değişik: 13/4/1983 – 2814/9 md.) Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından, yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının (aidat) tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür. (1)

(1) 14/11/2007 tarihli ve 5711 sayılı Kanunun 9 uncu maddesiyle; birinci fıkranın (b) bendinde yer alan “koruma” ibaresinden sonra gelmek üzere “, güçlendirme” ibaresi eklenmiş ve ikinci fıkrasında yer alan “yüzde on” ibaresi “yüzde beş” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

Kat Mülkiyeti Kanunu (Kmk.) md.20de düzenlenen gecikme tazminatı, hem temerrüt faizini hem de cezai şartı içeren bir tazminattır.

Kanun koyucu ortak gider veya avans borcunu süresinde ödemeyen kat malikinin 3095 sayılı kanun gereğince sadece yıllık % 9 oranında temerrüt faizi ödemesini yeterli görmemiş, yıllık % 51 oranında cezai şartı da bizzat ekleyerek (kanuni ifaya eklenen cezai şart) bu hükmü ve oranı tanzim etmiştir.

Bu gerekçe, vergi alacaklarını düzenleyen kanunlarımızda da olduğu gibi KMKda da yerini almıştır.

Aylık işlenen %5 tutarındaki oran genelde gecikme faizi olarak bilinmektedir. Ancak doğrusu,  aidatlara işlenen %5 oranındaki tutar gecikme tazminatı dır.

Aylık %5 olarak belirtilen gecikme tazminat oranı yönetim kurulu kararı ile değiştirilebilir. Eğer bu konu ile ilgili herhangi bir yönetim kurulu kararı yok ise bu oran kanunda belirtilen aylık %5 olarak hesaplanır.

Şimdi örnek bir hesaplama yapalım;

100 TL aidatı olan bir binadaki şahısın 31.03.2018 tarih itibari ile hesap kesimi yaptığımızı varsayalım.

Hesap Kesim Tarihi : 09.02.2018

Aylık Gecikme Tazminat Oranı : %5

Açıklamalar ;

 1. Aylık %5 olarak işlenen tutar sadece ana paraya işlenir. Daha önceden hesaplanarak ana paraya eklenen tazminat tutarı gözardı edilir.
 2. Hesaplanan tazminat tutarı günlük %5 üzerinden hesaplanmıştır.

NOT : Yukarıdaki hesaplama BİYOS web sayfasından alınmıştır.

(https://www.biyos.net/destek/odenmemis-aidatlara-aylik-gecikme-faizi-hesaplanmasi)

Uygulamamızın Android Sürümü(Beta) Kullanıma Hazır

Mevcut Site/Apartman Yönetim yazılım paketi, bilgisayarınıza indirilerek veriler de kendi bilgisayarınızda olacak şekilde kullanılmaktadır. Ancak gelen yoğun talepler doğrultusunda, yazılım paketinde, verileri merkezi veri tabanında da saklama imkanı geliştirilmiştir. Böylece;

 • Birden fazla cihazdan (masa üstü bilgisayarı, dizüstü bilgisayarı, cep telefonu, vb.) uygulamaya erişilebilecektir.
 • Kullanıcı adı tahsis edilerek yetkilendirilen kişiler, yetkileri seviyesinde uygulamayı aynı anda kullanabilecektir.
 • Site/apartman sakinleri cep telefonu üzerinden kendi durumlarını takip edebileceklerdir.

Yazılım paketi, veriler merkezi yada kendi bilgisayarınızda saklama yöntemlerinden birisi tercih edilerek kullanılabilecektir.

Verileri kendi bilgisayarında saklama yöntemi (halihazırdaki yöntem) ile programı kullananlar, istedikleri zaman verileri merkezi veritabanında saklama yöntemini kullanmaya geçebileceklerdir.

Verileri merkezi veritabanında saklama yöntemini tercih edenler için tersi mümkün olmayacaktır.

Bu çerçevede yazılım geliştirme çalışmaları tamamlanan e-Apartman Yönetimi mobil uygulaması (Android için) test maksatlı olarak Google Play Store’ a yüklenmiştir.

UYGULAMAYI İLK TEST EDEN OLMAK İSTERSENİZ BU ADRESİ TIKLAYIN

Güncellemeler

Yazılım Paketinin 1.3.8 sürümü yayınlandı.

Yeni sürüm ile kullanım sırasında karşılaşılan hatalar giderildi.

Ayrıca;

 • Üye İşlemleri ana başlığı altındaki programlar kullanıma açıldı.
 • Belge/Vesika Hazırlama programında, RAPORLA tuşuna basıldığında, toplu olarak işlemi tamamlanmamış belgelerin listesi bloklar/apartmanlar ayrı ayrı olacak şekilde rapor oluşturulmasına başlandı.
 • Faiz hesabı gözden geçirildi. Faiz hesabının sağlıklı yapılabilmesi için, vade sonu bilgisi eklendi. Bu maksatla, yönetim tanımlama programında, detay sekmesinde, vade sonu bilgi girişi yapılmasına yönelik programda düzenleme yapıldı.

Web Sayfamız Yenilendi!

Sizlerle birlikte ilk yılımızı doldurmamıza az bir zaman kaldı. Yoğun talep ve destekleriniz bizlere güç veriyor.  Yeni yılda yeni çalışmalar ile beraber olmaya devam edeceğiz.

Site/Apartman Yönetimi yazılımı web sayfasına hoşgeldiniz.

 • Yazılım tamamen ücretsizdir,
 • Site/Aparman yönetimi süreçlerine ait kayıtların takibi ile
 • Muhasebe işlemleri ve
 • Raporlar oluşturup çıktılarını alabilirsiniz.

Yazılım, Java programlama dilinin en son sürümü kullanılarak geliştirilmiştir. Göresel arayüzde JavaFx  teknolojisi kullanılmıştır. Java ile geliştirilmiş olması sayesinde yazılım geliştirme aracı için herhangi bir lisans ücreti ödemek zorunda kalınmayacaktır. Ayrıca bilgisayarınızda ister MS Windows ister Linux işletim sistemi yüklü olsun, yazılımı sorunsuz bir şekilde çalıştırabilirsiniz.