Aidat-Gecikme Tazminatı Hesap Makinası Kullanıma Hazır

Uygulamamıza yeni özellikler eklemeye devam ediyoruz. Bu kapsamda;

Program ana menüsüne ARAÇLAR başlığı altında,

  • Aidat Hesaplama Aracı,
  • Gecikme Tazminatı(Aidat Faizi) Hesaplama Aracı eklenmiştir.

Aidat Hesaplama Aracı ile özellikle m2 üzerinden aidat hesplaması yapanlar için büyük bir hesaplama kolaylığı getirilmiştir.

Gecikme Tazminatı Hesaplama Aracı ile, geciktirilen aidatlar için faiz hesaplamasında karşılaşılan tereddütler giderilmeye çalışılmıştır.

 

Her iki programda, yardımcı araçlardır. Hesaplama yöntemi, oran ve sonuçlar tavsiye niteliğinde olup, elde edilen sonuçların gerçek durumlar için kullanım sorumluluğu tamamen hesaplama araçlarını kullanan kişilerdedir.