Test Maksatlı Oluşturulan Kayıtlar


Test maksatlı oluşturulan BİNA/DAİRE tanımlarının silinmesi,
Bazı kullanıcılar tarafından test maksatlı BİNA/DAİRE tanımlanmakta, ancak silme yapılamamaktaydı. Yeni düzenleme ile, yazılım paketine giriş yaptıktan sonra;

TANIMLAR->Bina/Daire Tanımlama, açılan bina/daireler listesinden silinmek istenen bina/daire tanımı üzerinde sağ tuş açılan küçük pencereden SEÇİLİ OLANI SİL komutu ile silme işlemi yapılabilecektir. Ancak, dah önce adına belge düzenlenmiş ve hesap hareketi gören bina/daire tanımları geriye dönük işlemlerde tutarsızlık oluşturmamak için silinemez.

Kasa Giriş/Çıkış dökümünü KASALAR bazında oluşturulabilmesi,
Kasa Giriş/Çıkış dökümü birleşik oluşturulmaktadır. Ancak bazı kullanıcılar tarafından kasalar bazında da raporlanabilmesi talebi üzerine;
RAPOR->Kasa Giriş/Çıkış Dökümü programı üzerinden, kasa seçimi yapılmaz ise tüm kayıtlar, kasa seçimi yapılır ise seçimi yapılan kasaya ait giriş/çıkış işlemleri olacak şekilde rapor oluşturulabilecektir.

Makbuz Raporu Güncellendi

Yazılım Paketi kapsamında oluşturulan ana belge dökümü olan makbuz çıktısı yeniden düzenlenmiştir. Yapılan değişiklik ile;

A4 boyutunda alınan çıktıya ilave olarak A6 boyutun da da çıktı alınabilecektir. Bazı kullanıcılar, makbuzların A4 boyutunda toplu olarak yazdırıldıktan sonra tek tek kesilerek kullanıma hazır hale getirilmesindeki zorluğu, bunun yanında imkanı olanlar için direkt A6 boyutunda yazdırılmasının çok daha kolay ve fonksiyonel olacağını belirtmişlerdir. Bu çerçevede A6 boyutunda da yazdırma imkanı eklenmiştir. Ayrıca, A4 boyutunda toplu olarak yazdırılan makbuzların görsel okunurluğunun arttırılması için çıktı yatay olarak döndürülmüştür.

A6 boyutunda yazıcı çıktısı alabilmek için yazılım paketi ana menüsü;

 • ÜYE İŞLEMLERİ->Üye Bilgilendirme programı, belgeler listesi,
 • HESAP İŞLEMLERİ->Belge/Vesika Girişi programı, belgeler listesi,
 • HESAP İŞLEMLERİ->Kasa Giriş/Çıkış programı, belgeler listesi,
 • RAPOR->Belge/Vesika Dökümü programı, belgeler listesi üzerinde fare sağ tuş, açılan menüden RAPORLA(A6) komutu kullanılacaktır.

Toplu Güncellemeler

 • Test maksatlı oluşturulan YÖNETİM tanımının silinebilmesi,
  Bazı kullanıcılar tarafından test maksatlı olarak YÖNETİM tanımlanmakta, ancak silme yapılmamaktaydı. Yeni düzenleme ile, yazılım paketine giriş yaptıktan sonra;
  TANIMLAR->Yönetim Tanımlama, açılan yönetim listesinden silinmek istenen yönetim üzerinde sağ tuş açılan küçük pencereden SEÇİLİ OLANI SİL komutu ile silme işlemi yapılabilecektir.
 • Merkezi veritabanlı kullanım modunu seçen kullanıcılar için, birden fazla yönetim tanımı altında aynı kullanıcı (e-posta adresi aynı) için yetkilendirme,
  Bazı kullanıcıların birden fazla yönetimde kat maliki olma durumu çerçevesinde, aynı kullanıcı için ayrı ayrı yetkilendirme yapılabilecektir. Farklı yönetim altında tanımlı bir kullanıcı bilgisini kendi yönetimine de eklemek için;
  TANIMLAR->Şahıs Tanımlama, şahıs güncelleme ekranı, e-posta bilgisi yanındaki @ tuşu ile farklı yönetimler altında aynı e-posta adı ile kayıtlı bir kullanıcı var ise katılım daveti gönderilebilecektir. Söz konusu e-postalı kullanıcı katılım davetini kabul ederse, bu kullanıcı talep eden yönetim şahıs listesine de eklenmiş olacaktır.
 • Test maksatlı oluşturulan BANKA/KASA tanımlarının silinmesi,
  Bazı kullanıcılar tarafından test maksatlı BANKA/KASA tanımlanmakta, ancak silme yapılmamaktaydı. Yeni düzenleme ile, yazılım paketine giriş yaptıktan sonra;
  TANIMLAR->Kasa Tanımlama, açılan kasa listesinden silinmek istenen kasa/banka tanımı üzerinde sağ tuş açılan küçük pencereden SEÇİLİ OLANI SİL komutu ile silme işlemi yapılabilecektir. Ancak, bakiyesi olan yada daha önce hesap hareketi gören banka/kasa tanımları geriye dönük işlemlerde tutarsızlık oluşturmamak için silinemez.
 • Banka/Kasa tanımlarında öncelik belirlenmesi,
  Kullanıcıların, tahsilat/ödeme işlemi yaparken kolaylık olması için banka/kasa tanımlarında öncelik belirlemesi sağlanmıştır. En küçük sıra numaralı kasa/banka tanımı işlemlerde her zaman en üstte gözükecektir. Bu maksatla;
  TANIMLAR->Kasa Tanımlama, SIRA NU. sütununda banka/kasa sıralaması olması istenen şekilde değiştirildikten sonra KAYDET komutu yada kasa tanımı üzerinde sağ tuş ve açılan pencereden güncelle komutu ile açılan güncelleme formunda SIRA NU. bilgisinin belirlenebilmesi sağlanmıştır.
 • Banka/Kasa tanımlamanın ayrı bir güncelleme formunda düzenlenmesi,
  Kasa/banka tanımları liste üzerinden güncellenebilmekte idi. Bu şekilde güncelleme işleminde zorluklar yaşandığı için ayrı bir form üzerinden yapılacak şekilde düzenleme yapılmıştır. Bu maksatla;
  TANIMLAR->Kasa Tanımlama programında, kasa/banka tanımları açılan liste üzerinden sağ tuş ve güncelle komutu ile güncelleme formu açılabilecektir.
 • İşlemi Devam Eden Belgeler dökümü binalar bazında oluşturulabilmesi,
  İşlemi Devam Eden Belgeler dökümü tüm üyeler bazında oluşturulmaktadır. Ancak bazı kullanıcılar tarafından binalar bazında da oluşturulabilmesi talebi üzerine;
  RAPOR->Belge/Vesika Dökümü programı üzerinden, bina seçimi yapılmaz ise tüm üyeler, bina seçimi yapılır ise seçimi yapılan binadaki üyeler olacak şekilde rapor oluşturulabilecektir.
 • Şifresini unutan kullanıcılare e-Posta ile geri bildirm,
  Şifresini hatalı giren yada unutanlar için kayıtlı e-Posta adresine (aynı zamanda kullanıcı adı) talep edilmesi durumunda şifresi gönderilebilecektir.

Üyelere e-Posta ile bilgilendirme başladı!

Üyeleri e-Posta ile bilgilendirmeye yönelik çalışmalar kapsamında;

 • ÜYE İŞLEMLERİ->Hesap Hareketleri,
 • ÜYE İŞLEMLERİ->Üye Bilgilendirme,
 • HESAP İŞLEMLERİ-> Karar Defteri, gündem ve alınan kararlar gönderimi,
 • HESAP İŞLEMLERİ->Belge/Vesika Girişi, belge üzerinde sağ tuş, e-POSTA gönder ile makbuz gönderimi,
 • HESAP İŞLEMLERİ->İşletme Hesap Defteri, özet bölümünde, ay kapamada, makbuz gönderimi ,
 • HESAP İŞLEMLERİ->İşletme Hesap Defteri, özet bölümünde, ay sonu özetinin gönderimi,
 • RAPOR-> Karar Defteri, gündem ve alınan kararlar gönderimi,
 • RAPOR->Belge/Vesika Dökümü programlarında eklemeleri yapılmıştır,
 • RAPOR->İşletme Hesap Defteri, ay sonu özet dökümünün gönderimi,
 • RAPOR->Kasa Giriş/Çıkış Dökümü, gelir/gider cetvelinin gönderimi (yeni).

Söz konusu eklemeler ile üyelere makbuz, üye hesap hareketleri ve ay sonu özetleri e-Posta ile gönderilebilecektir.

Üyelere e-Posta gönderebilmek için;

 • Programa giriş yaparken kullandığınız e-Posta adresi geçerli olmalıdır.
 • Üyelerin geçerli birer e-Posta adresleri olmalıdır.

Üye e-Posta adres bilgi girişlerini, TANIMLAR->Şahıs Tanımlama programından yapabilirsiniz.

Grup Güncellemesi

Kasa Giriş/Çıkış

Uygulamamıza yeni özellikler eklemeye devam ediyoruz. Bu kapsamda;

Program ana menüsüne;

 • ÜYE İŞLEMLERİ->Hesap Hareketleri programında; üye tahsilat/ödemeler toplamlarının gösterimi ile RAPOR’la tuşu ile Üye Hesap Hareketleri dökümünün oluşturulması,
 • HESAP İŞLEMLERİ->Belge/Vesika Girişi programında üretilen üye makbuzunun sağ altına belge oluşturulurken yazılan açıklama notunun eklenmesi ile toplu yazdırmalarda bir A4 kağıdına iki üyenin makbuzunun (bir adet üye, bir adet dosya sureti toplam iki üye için dört makbuz) yerleştirilmesi,
 • RAPOR->Kasa Giriş Çıkış Dökümü  programı AYLIK GELİR/GİDER CETVELİ,  seçilen tarihler arasındaki tüm aylar için olacak şekilde GELİR/GİDER CETVELİ olarak yeniden düzenlenmiştir.

Gelir Gider Cetveli Kullanıma Hazır

Uygulamamıza yeni özellikler eklemeye devam ediyoruz. Bu kapsamda;

Program ana menüsüne;

 • HESAP İŞLEMLERİ->Kasa Giriş/Çıkış ile
 • RAPOR->Kasa Giriş Çıkış Dökümü  programlarında  sol alt köşede “AYLIK GİDER/GELİR CETVELİNİ RAPORLA” tuşu eklenmiştir.

AYLIK GİDER/GELİR CETVELİNİ RAPORLA  tuşu ile, seçilen dönem içerisindeki işlemlerin aylık özeti detaylı bir şekilde raporlanmaktadır.

İşletme Defteri Özet Dökümü Kullanıma Hazır

Uygulamamıza yeni özellikler eklemeye devam ediyoruz. Bu kapsamda;

Program ana menüsüne;

 • RAPOR->İşletme Hesap Defteri  programında formun sol üst köşesine “ÖZETİ RAPORLA” tuşu eklenmiştir.

ÖZETİ RAPORLA  tuşu ile, seçilen dönem içerisindeki işlemlerin aylık özetleri bir çıktı olarak verilmektedir.

Aylık Belgeler Özeti Kullanıma Hazır

Uygulamamıza yeni özellikler eklemeye devam ediyoruz. Bu kapsamda;

Program ana menüsüne;

 • HESAP İŞLEMLERİ->Belge/Vesika Girişi ve
 • RAPOR->Belge/Vesika Dökümü programlarında form alt köşesine “AYLIK ÖZETİ RAPORLA” tuşu eklenmiştir.

AYLIK ÖZETİ RAPORLA  tuşu ile, seçilen ay içerisindeki oluşturulan belgelerin işlem bazında toplamları bir çıktı olarak verilmektedir.

Uygulamaya Mart 2018 döneminde geçildiği için, önceki dönemlere ait dökümlerde hesaplama hataları olabilir.

Aidat-Gecikme Tazminatı Hesap Makinası Kullanıma Hazır

Uygulamamıza yeni özellikler eklemeye devam ediyoruz. Bu kapsamda;

Program ana menüsüne ARAÇLAR başlığı altında,

 • Aidat Hesaplama Aracı,
 • Gecikme Tazminatı(Aidat Faizi) Hesaplama Aracı eklenmiştir.

Aidat Hesaplama Aracı ile özellikle m2 üzerinden aidat hesplaması yapanlar için büyük bir hesaplama kolaylığı getirilmiştir.

Gecikme Tazminatı Hesaplama Aracı ile, geciktirilen aidatlar için faiz hesaplamasında karşılaşılan tereddütler giderilmeye çalışılmıştır.

 

Her iki programda, yardımcı araçlardır. Hesaplama yöntemi, oran ve sonuçlar tavsiye niteliğinde olup, elde edilen sonuçların gerçek durumlar için kullanım sorumluluğu tamamen hesaplama araçlarını kullanan kişilerdedir.